GoldSun Framedia - Công ty cổ phần truyền thông ảnh Mặt Trời Vàng

0913-592-592 ns1@framedia.vn

Menu
VietBank ( 72-74 Bà Triệu< Hoàn Kiếm)

  • Vị trí 72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Chiều cao tầng Cao 10 tầng
  • Thang máy 02 thang máy tốc độ cao hiệu Mitsubishi
  • Lắp Frame 0 khung 02 LCD
  • Vị trí thang máy tô đỏ